La setmana del Domund: El lema i el testimoni (vídeo)

Missioners de la misericòrdia, és el lema d’aquest DOMUND 2015. Missioners..., aquelles persones que amb el cor ple de Déu, surten a la trobada d’homes i dones, per mostrar el Déu proper, el Déu que és Amor. Amb la seva vida serveix els homes i dones i els anuncia l’alegria del perdó. Per mitjà d‘ells, la misericòrdia de Déu arriba a la ment i el cor de cada persona.

Català

Pàgines