Tipus
Ajudant a viure (Bisbe Joan)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 12/01/2013
Fitxer audio: 

A tot arreu es parla avui de formació i de la necessitat de la formació permanent, d’actualitzar-se, de posar-se al dia... Certament, la formació és una necessitat però també és una tasca delicada com podran acreditar tants de formadors.

En l’Església, la formació concerneix a tots els batejats perquè tots estem cridats a exercir un ministeri i, per a fer-ho bé, ens cal posar juntes la reflexió i l'acció: “¿Qui de vosaltres, si vol construir una torre, no s'asseu primer a calcular-ne les despeses i veure si té recursos per a acabar-la?” (Lc 14, 28).

A l’Església de Lleida, com a tot arreu, fem esforços per tal de preparar allò que diem agents de pastoral i animadors de comunitat. Es tracta d’una formació per a la Missió però, tot i que els hi dediquem una atenció particular durant al menys dos cursos, no intentem formar especialistes sinó acompanyar uns cristians/es a aconseguir una maduresa particular consistent en harmonitzar mentalitat (actituds) i acció (unitat de vida) en funció de la Missió que han de desenvolupar.

"La formació dels fidels laics té com a objectiu fonamental el descobriment, cada vegada més clar, de la pròpia vocació i la disponibilitat cada vegada major per viure-la en el compliment de la pròpia missió. Aquesta vocació i missió personal defineix la dignitat i la responsabilitat de cada fidel laic i constitueix el punt de suport de tota l'obra formativa, ordenada al reconeixement gojós i agraït d’una tal dignitat i a l'acompliment fidel i generós d’una tal responsabilitat" (Christifideles Laici 58).

Tots els dons que hem rebut s’han de viure orientats al bé comú, coneixent el món en què vivim, meditant i buscant, a la llum de l'evangeli, les actituds que hem de tenir i procurant respondre amb creativitat a les diverses situacions, per contribuir al creixement del Regne. Per això, la columna vertebral de la formació cristiana és la Lectura creient dels Signes dels Temps: o sigui, aprendre a destriar en cada situació quina resposta hem de donar a les crides del Senyor que continua present i actuant en la història humana. I un aprenentatge que s’ha de fer en diàleg, en relació amb els altres, en un espai comunitari, procurant la unitat de vida entorn de l'Evangeli, creixent en fraternitat i en un estil de relacions que ajudi a créixer en comunió i en tendència cap a la unitat. Aquesta manera de fer és en si mateixa ja un testimoniatge ple de significat.

Estem preparant un grup de setze persones i, el proper més de gener, voldríem encetar una segona promoció. Certament, demanem que els candidats/tes siguin presentats per la seva comunitat cristiana. Això pot semblar una certa selecció, però no es tracta d’afavorir que alguns tinguin major poder en l’Església perquè saben més. Es tracta d’acompanyar persones amb una certa vocació i vinculació eclesial, ajudant-los a créixer en la vitalitat de la seva fe, a descobrir els talents que han rebut de Déu, i a trobar ocasions de posar-los al servei dels germans en una Església cada vegada més ministerial i corresponsable.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

+ Joan Pirirs Frígola, Bisbe de Lleida