Tipus
Ajudant a viure (Bisbe Joan)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 01/12/2014
Fitxer audio: 

En l’Exhortació apostòlica “EvangeliiGaudium”, el Papa Francesc ens fa una crida als batejats a viure en un estat permanent de missió recuperant la frescor original de l’Evangeli, trobant nous camins i mètodes creatius i no deixant les coses com estan, sinó procurant créixer pastoralment amb prudència i audàcia.

He trobat especialment brillant un principi que el Bisbe de Roma proclama demanant treballar amb llums llargues: diu que “el temps és superior a l’espai” i que cal treballar a llarg termini sense obsessionar-se per resultats immediats. Invita a entregar-se generosament i a no desanimar-se davant els possibles fracassos o els fruits escassos, perquè la fecunditat és moltes vegades invisible, inabastable, no sempre pot ser comptabilitzada.

En aquesta mateixa línia, quan a l’Església de Lleida hem fet l’opció de preparar allò que diem agents de pastoral i animadors de comunitat, tenim molt present que l’evangelització a la que ens envia Jesús és una carrera de fons amb un component vocacional que s’ha de traduir en disponibilitat per a la Missió. Però també cal una formació acurada que possibiliti llegir la vida des de la fe, ordinàriament proclamada, viscuda i celebrada amb altres: allò que hem de transmetre de paraula i d’obra és la fe de l’Església. Per a aquest aprenentatge i experiència en un espai comunitari i amb la necessària profunditat teològica i pastoral, tenim a Lleida, des de més de 25 anys, l’inestimable servei del nostre Institut de Ciències Religioses (IREL), un servei que mai no agrairem prou.

Cal una bona preparació perquè l’evangelització -diu el Papa Francesc- implica un camí de diàleg i col·laboració amb realitats polítiques, socials, religioses i culturals. Demana evangelitzadors capaços d’obrir-se a l’acció de l’Esperit i, amb la seva força, anunciar la novetat de l’evangeli amb audàcia, en veu alta i en tot temps i lloc, i moltes vegades a contracorrent. És clar que això no s’improvisa sinó que demana formació. Com apunta l’Exhortació a la que estem fent referència des del principi, es tracta d’evangelitzadors que preguen i treballen, conscients que la missió que se’ns encomana és una passió per Jesús i, al mateix temps, una passió pels germans, sobretot pels més necessitats. En les nostres relacions humanes cal donar raó de la nostra esperança, però sempre buscant el bé dels altres, la felicitat dels altres.

Com us vaig comunicar el proppassat novembre, hi ha un grup de setze persones que han fet aquest camí durant un temps i, ara, volem encetar una segona promoció amb persones que estiguin disposades a revitalitzar la seva fe i a posar-se al servei dels germans, enviats pel Bisbe. Com diu el Papa: “si aconsegueixo ajudar una sola persona a viure millor, això ja justifica l’entrega de la meva vida”.

Confiem que les nostres comunitats parroquials, delegacions o moviments presentin algun dels seus membres, després del corresponent discerniment compartit.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

+ Joan Pirirs Frígola, Bisbe de Lleida