Tipus
Ajudant a viure (Bisbe Joan)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 03/09/2014
Fitxer audio: 

La meva reflexió avui va dirigida als pares i mares i a la seva important tasca de triar Col·legi per al seu fill o filla i decidir si el matriculen o no en l’assignatura de Religió. Però, aprofitant l’avinentesa, vull també agrair l’impagable servei de tants mestres i professors que porten cada dia a les aules la il·lusió d’ajudar a créixer els alumnes en el difícil art de responsabilitzar-se de la pròpia vida i de contribuir al bé de tothom. En les meves visites pastorals he pogut comprovar-ho amb goig.

Estic segur que pares i mares, al moment d’elegir, tindreu en compte el bon nivell científic i tècnic del Centre i també si el seu projecte educatiu inclou clarament el propòsit de fer emergir en els vostres fills la capacitat de discernir allò que dóna sentit a la seva vida: la convicció que la persona ha de ser respectada sempre i mai no és un mitjà per a res; que el respecte i la cooperació amb la diversitat és una qualitat; que la pau i el diàleg és el camí per a conviure i progressar amb equitat; que la justícia i la veritat són un bé comú; que la corrupció i l’abús del més feble danya les persones i són una ofensa greu...

Els cristians sabem que aquests són valors derivats de la comprensió del missatge religiós i moral de la persona, la paraula i la vida de Jesús. Per això us proposo que considereu l’assignatura de Religió i Moral Catòlica com allò que és: un servei educatiu per al bé de la persona i, en conseqüència, un bé per a tothom. És una autèntica plataforma de diàleg sistemàtic entre la fe i la cultura, entre la raó científica i la raó espiritual i religiosa, que il·lumina les relacions humanes, coopera a afavorir la reflexió, a adquirir criteris fonamentats i raonats que disposin l’alumne a actuar segons els valors, a descobrir l’horitzó del sentit que té la vida i a implicar-se amb els altres. És, a més, un servei a les famílies que voleu que els vostres fills aprenguin aquells llenguatges, símbols i continguts religiosos que impregnen totalment la vida i la cultura del nostre país en molts nivells. Inclòs en l’àmbit més profund del sentit de la vida, de la concepció de la persona humana i de la societat, dels drets humans, de la idea de treball, de progrés, de llibertat, de compromís, d’economia, de creació artística... hi ha coses que no es poden entendre bé sense tenir en compte l’aportació fonamental de la fe cristiana, com il·lustren historiadors i sociòlegs.

La classe de Religió Catòlica dóna a conèixer també la persona de Jesucrist com aquell qui ha realitzat plenament la vocació humana, proposant-lo com el referent en qui emmirallar-se per a configurar la visió de la vida, de les relacions, del futur i dels valors per tal d’aconseguir ésser persona més feliç i ciutadà més lliure i responsable.

Animo, doncs, les mares i pares a reflexionar l’elecció de centre educatiu per al vostre fill o filla, així com sobre la seva matriculació en l’assignatura de Religió. És un moment significatiu per a contribuir a dotar els vostres fills d’un patrimoni humà i d’esperança, i també al desenvolupament de la societat. 

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe.

+ Joan Pirirs Frígola, Bisbe de Lleida