Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Producció
Data publicació: 
dv., 03/04/2016
Fitxer audio: 

D'aquí a unes setmanes els centres d'ensenyament començaran a preparar el curs vinent en l'anomenat període de preinscripció escolar. És un primer pas que fa possible que els pares triïn centre educatiu per als seus fills. En aquesta opció està incorporada una matèria que han d’oferir els centres i poden triar voluntàriament els pares o, si s’escau, els alumnes.

M'estic referint a l'Ensenyament de la Religió i la Moral Catòlica. I sol·licito l'atenció de tots els catòlics, pares i alumnes, professors i sacerdots perquè aquesta matèria compti amb la decidida i favorable opció perquè té un gran valor i és molt important per a la formació integral i cristiana dels alumnes. Recordo també que el seu estudi pot servir per ampliar coneixements als alumnes d'altres confessions o no creients. Demano a tots els que s'interessen per l'escola, comprensió i respecte pels continguts d'aquesta assignatura que s'imparteix amb normalitat en els sistemes educatius de molts països del nostre entorn.

M'agradaria explicar amb detall la importància de l'ensenyament de la religió a l'escola i les seves fonts psicològiques, sociològiques, culturals i històriques que la justifiquen; per descomptat, també les teològiques. De la mateixa manera vull narrar amb brevetat les difícils circumstàncies que ha viscut aquesta assignatura en els últims trenta-cinc anys i les complicacions de tot tipus per encaixar amb dignitat en l'actual currículum escolar. Intento resumir tot això en unes quantes afirmacions que molts altres experts han desenvolupat àmpliament i en profunditat.

És un dret fonamental dels pares reconegut per la Constitució Espanyola en l'article 27.3. No és un privilegi dels bisbes o de l'Església.

És una satisfacció personal i professional per a tants professors que la imparteixen o que veuen afavorides les seves matèries per les seves coincidències, complementarietats o contrastos. No es pot confondre amb la catequesi que s'ofereix a les parròquies ja que està en diàleg constant amb les altres assignatures.

És una obligació de les autoritats educatives i dels responsables dels centres escolars oferir aquest ensenyament com una assignatura optativa perquè tots exerceixin el seu dret amb llibertat i sense cap trava. Els professors de religió reuneixen els requisits acadèmics similars als exigits per als docents de les altres matèries.

És una preocupació per als mateixos responsables eclesials que els nens i joves no tinguin una explicació coherent respecte a les grans respostes de sentit que poden trobar tots ells en Jesucrist i la seva Església.

És una responsabilitat de la comunitat cristiana aconseguir que tots els seus membres tinguin un bon bagatge cultural, nascut de la fe i desenvolupat per moltes generacions al llarg dels segles, i sàpiguen donar raons suficients de la seva esperança.

És una gran prova de tolerància per part de tota la nostra societat possibilitar que les motivacions i conviccions de molts cristians siguin educades i purificades per tal que hi hagi cada vegada més ciutadans, que estiguin ben preparats i que dediquin el seu temps al servei del bé comú, des d'una plataforma confessional.

Amb aquestes línies, desitjo aconsellar i urgir a tots els escolars a inscriure’s en aquesta matèria en els seus respectius centres, bé per pròpia decisió o bé per voluntat dels seus pares. Les estadístiques actuals sobre les inscripcions encara són elevades a nivell general i tots hem de contribuir a la coherència entre les pròpies conviccions i la vida.

+ Salvador Giménez

Bisbe de Lleida