Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Producció
Data publicació: 
ds., 11/28/2015
Fitxer audio: 

RECORDANT EL TREBALL DE LA COMUNITAT DIOCESANA       .

És de ben nascuts ser agraïts, diu un vell refrany que tots hem repetit en més d'una ocasió. Ho apliquem a tasques personals i també a obres col·lectives, fruit del treball de moltes persones que s'han esforçat a oferir el millor que tenien i pensaven. Així ho va fer la nostra comunitat diocesana en un text elaborat a la fi del curs passat, que tenia com a objectiu presentar els aspectes eclesials dels anys immediatament anteriors, així com donar a conèixer els objectius o les aspiracions dels propers anys per a la nostra diòcesi de Lleida.

I és molt d'agrair per la meva banda que pogués recollir el testimoni del bisbe Piris com a responsable de la diòcesi, el qual desitjava complir de la millor manera possible tots els accents de tant cristians i comunitats. Aquets accents van quedar fixats en un fulletó que, en poques pàgines, recollia moltes hores de reflexió, de reunions i de beneficioses activitats socials. Els qui vareu ser protagonistes ho recordeu amb afecte i amb un compromís exprés d'articular propostes per al futur. Els qui no conegueu la trajectòria diocesana m'és grat donar-vos informació i convidar a sumar el vostre esforç al nostre. Teniu les portes obertes en aquesta obra que vol arribar a tota la societat.

Ha passat un trimestre d'aquest curs i em sembla un bon moment per repassar el contingut de l'esmentat fulletó titulat “Església de Lleida, què dius del tu mateixa?” i procurar que el treball realitzat no es quedi en el calaix de l'oblit. És necessari per a tots.

Començava amb una breu introducció del bisbe en la qual demanava: “Amb la nostra vida, amb el nostre entusiasme, fem-los partícips de la nostra joia de creure i donem-los raons de la nostra esperança. Amb modèstia, però amb convenciment…” Paraules boniques i compromeses que ens arriben al cor i ens obliguen a preguntar-nos: Ho portarem a terme?

Continuava amb una magnífica ponència del Dr. Joan Viñas que, a través dels documents elaborats des del Concili Vaticà II fins a l’Exhortació Apostòlica del papa Francesc, L'alegria de l’Evangeli, -suport per a la nostra vida diocesana- , resumia els esdeveniments recents de la nostra Església. Acabava proposant quatre tallers, que coincidien amb les Quatre Àrees de Cooperació de la nostra diòcesi, afegint un cinquè taller sobre les vocacions al ministeri, com un dels reptes més urgents amb vista al futur. Us els recordo: anunciar l’Evangeli a la nostra societat; la Paraula de Déu i els sagraments en les nostres Esglésies; la sol·licitud pels més pobres i marginats; la comunió eclesial i la coordinació interdiocesana de les nostres Esglésies i, finalment, el desvetllament de les vocacions al ministeri: preveres, diaques i animadors de comunitat.

Acabava el fulletó amb un resum de les aportacions a l'Assemblea Diocesana 2015. Hi ha molts suggeriments de les diverses Àrees pastorals, amb els reptes i signes d'esperança que s’albiren. En aquest curt espai d’informació és impossible enumerar totes les afirmacions que els grups de treball van aportar per a la bona marxa de la diòcesi. Ja vaig fer un breu comentari en una glossa a principi del curs. Desitjaria que el clergat, els religiosos i tots els laics continuessin amb aquesta dinàmica de recerca d'una més autèntica evangelització i que ningú oblidés el treball del passat per construir un futur millor, sense salts en el buit. Us aconsello una nova lectura i reflexió de l’esmentat fulletó. Ens servirà de molt a tots.

                                                             +Salvador Giménez,

Bisbe de Lleida