Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 01/31/2016
Fitxer audio: 

Dimecres anomenat "de cendra" (aquest any, el 10 de febrer) comença el temps de la Quaresma, temps dedicat a preparar el gran dia de la Pasqua, quan celebrem la Resurrecció del Senyor que fa noves, d'una manera admirable, totes les coses.

L'Església viu amb immensa alegria aquesta festa central de l'any i demana a tots els cristians una preparació adequada dels cors (pensaments, paraules, accions) perquè així sigui. Això ens obliga a un plus de coherència personal i exigència comunitària. Volem prendre seriosament la quaresma. Volem, la mateixa Església, informar a la resta de la societat del seu significat, amb la finalitat de col·laborar des de les seves conviccions morals (generositat, austeritat, dignitat de la persona, respecte absolut per la vida ...) amb altres grups que brinden servei i beneficien a l'altre.

Recordar, amb respecte i dignitat, sense menysvaloracions ni rebaixes, que el període de preparació és una obligació conseqüent amb la fe i amb el ministeri. Els pastors recordar-ho als fidels, els pares als fills, els mestres  als seus alumnes i, en definitiva, els germans tots entre si. Aquesta actitud ens permet expressar la preocupació per una vivència exigent de la fe i ajuda els altres a complir el mandat universal del Senyor. Caic en el compte de com cada any faig aquest senzill recordatori a la comunitat de la qual sóc responsable. Abans a Menorca, ara a Lleida. En ocasions, amb paraules pròpies, en altres, amb un resum del Missatge que el Papa dirigeix ​​a tots els cristians del món en aquest temps quaresmal.

Per les connotacions de l'actual Any Jubilar de la Misericòrdia i per l'empàtica acceptació del seu contingut, desitjo convidar tothom a llegir el missatge que ha fet públic el Papa per a aquesta ocasió. És molt breu i suggeridor. Podeu trobar el seu contingut amb facilitat en les xarxes socials o imprès en les tauletes de les parròquies. Per la meva part, intento resumir el text aportant algunes claus de lectura.
Títol: "EL QUE JO VULL ÉS AMOR, I NO SACRIFICI" (Mt 9,13). LES OBRES DE MISERICÒRDIA EN EL CAMÍ JUBILAR. Són molt significatives les paraules de Jesús en l'evangeli. Com a radical exigència, Jesús busca la completa donació de si mateix a l'altre, més que l'esforç de repetir sacrificis només motivats pel compliment exterior de les normes.

Tres apartats: 1.- Maria, icona de l'Església que evangelitza perquè és evangelitzada. 2. L'aliança de Déu amb els  homes: una història de misericòrdia. 3. Les obres de misericòrdia.

Ens proposa la Mare de Jesús com a model i exemple de disponibilitat, de comportament i de confiança absoluta en Déu. És la dona que estima amb un cor ple de misericòrdia tots els seus fills, l'Església, que anuncia l'evangeli a tothom i que recorre el camí amb alegria, perquè se sent al seu torn evangelitzada i receptora del missatge exigent de Jesús. És l'eterna reciprocitat del que sap donar i rebre, oferir i acceptar, escoltar i parlar. Tot és necessari com a resposta humana a l'acció i iniciativa de Déu en la història de salvació; enumera diversos exemples bíblics en les relacions de Déu amb la humanitat, i acaba recordant la importància de practicar les obres de misericòrdia, conegudes per tots des de la infància, sense separar mai les materials de les espirituals.
Que la Quaresma d'aquest any sigui molt beneficiosa per a cadascú i cadascuna, així com per a totes les nostres comunitats.

+ Salvador Giménez

Bisbe de Lleida