Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Producció
Data publicació: 
dv., 05/06/2016

En aquesta Jornada eclesial dels Mitjans de Comunicació Social, m'atreveixo a abordar el tema de les relacions entre els referits mitjans i la comunitat cristiana. En massa ocasions fa la impressió que es donen l'esquena. O el que és pitjor, es difonen sospites sobre les intencions de l'oponent. I gairebé sempre ressaltant el negatiu d'aquestes intencions. També, és cert que en el si de les dues realitats s'han aixecat veus per sol·licitar, d'uns i altres, més objectivitat, transparència, equanimitat i respecte a les persones. Darrerament s'observa un esforç creixent per acostar postures, rebutjant la por i l'acusació sense fonament clar. Cada dia se sumen més persones a aquesta aproximació, que a tots beneficia.
Renunciant a la proliferació de cites en què es demostra que l'Església té com a finalitat fonamental  comunicar l'Evangeli del Senyor a tots, hem d'afirmar que aquest objectiu és bàsic i  molt proper als mitjans de comunicació social, que cada dia informen dels esdeveniments que ocorren en la societat. L'Església ho ha fet sempre i ha utilitzat els diferents mitjans que, al llarg de les diferents èpoques, ha tingut al seu abast: des dels grups escultòrics de les façanes dels temples fins les pintures dels retaules, des de l'ús exclusiu de la paraula fins els escrits en fulls dominicals o en profunds llibres d'estudi. També ha desitjat que la premsa actual, escrita o audiovisual, l'ajudés en la seva finalitat. Amb la informació i amb la denúncia, amb les crítiques i amb les felicitacions. Tot afavoreix quan es busca millorar la societat i respectar la dignitat de la persona. En aquest sentit, estem agermanats i, com a tals, hem d'actuar.
Ja fa cinquanta anys que la nostra Església celebra una Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Amb un lema, amb un missatge del Papa, amb molts professionals dedicats a unir tasques i esforços. La festa de l'Ascensió del Senyor, un diumenge de maig, quan Jesús mana als seus deixebles sortir de Jerusalem i comunicar al món sencer tot el que els havia ensenyat.
En aquest any, per la seva especial significat jubilar, s'ha volgut unir dues paraules, comunicació i misericòrdia, amb un afegit que el qualifica: una trobada fecunda. El missatge del papa Francesc manifesta clarament la voluntat de crear ponts, afavorir la trobada i la inclusió, triant paraules i gestos que ajudin a superar incomprensions, a curar memòria ferida i a construir pau i harmonia. Ens convida a tots a descobrir el poder de la misericòrdia, pensant en les persones concretes i en els pobles. Que la nostra manera de comunicar mai expressi l'orgull superb del triomf. Amonestar o denunciar, però el nostre objectiu primordial és afirmar la veritat amb amor. Comunicar vol dir compartir i, per aconseguir-ho, es necessita escoltar i acollir.
Que aquesta Jornada anual ens permeti a tots aprofundir en la veritat i deixar tota sospita insana que solem atribuir a "l'altre".
 

+ Salvador Giménez, bisbe de Lleida