Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Producció
Data publicació: 
dg., 02/28/2016
Fitxer audio: 

LES PRIMERES OBRES DE MISERICÒRDIA

Tal com vaig anunciar en l’última glossa posarem la nostra atenció en dues obres de misericòrdia (una corporal i una altra d'espiritual) cada setmana. Per descomptat és una divisió aparent perquè tot i sempre afecta a l'ésser humà que és una unitat psicosomàtica. Serà una sèrie de set glosses que us poden ajudar en la vostra vida cristiana.

VISITAR ALS MALALTS. Alguns autors afegeixen I CUIDAR.

És aquesta una situació de l'ésser humà en la qual constata la seva pròpia fragilitat. Sense definir el concepte de malaltia, considerem que hi ha persones amb limitacions físiques o psíquiques que necessiten l'ajuda dels altres per la seva supervivència; són els professionals de la medicina o els mateixos familiars o voluntaris que acompanyen els episodis de mancances de salut. És cert que al llarg de la història ha evolucionat molt la relació malaltia / salut. En els segles anteriors s'afegia la soledat o l'abandonament a gran quantitat de malalts que fàcilment desembocava en una mort anticipada. En l'actualitat els malalts, als hospitals o residències o en els seus propis domicilis, han de ser objecte del nostre acompanyament i compassió (patir amb l'altre).

Mediteu aquests textos bíblics: Mt 25, 31; Flp 2,5-11; Job

A la nostra diòcesi hi ha diverses congregacions religioses que van néixer amb la preocupació fonamental dels malalts; en moltes parròquies hi ha grups de pastoral de la salut; abunden professionals amb una modèlica actuació amb els malalts.

Us convido a participar en l'acompanyament als malalts, més enllà dels nostres familiars, a no perdre l'ànim en la seva cura continuada i a valorar als qui procuren una major qualitat de vida per a tots els seus pacients. L’Església sempre ha ensenyat a valorar i defensar la vida fins a la seva fi natural.

ENSENYAR A QUI NO SAP

La preocupació per transmetre els sabers comportava una aposta per la llibertat personal. L'analfabetisme o la incultura són situacions humanes que estem obligats els cristians a ajudar a la seva eradicació. Com més obrim les ments alienes a l'adquisició de coneixements, destreses i actituds, més els ajudarem a comprendre el món, a acceptar la diversitat i a potenciar la seva llibertat.

Mediteu aquests textos bíblics: Dt.4,35-39; Pr 4,1; 13,33; Mt 28, 19-20; Mc 12,19;  13, 1; Jn 6,45; 8,17; 1Cor 1,30; 2Tim 3, 16-17

A la nostra diòcesi tenim diverses institucions dedicades a l'ensenyament on es pretén modelar les personalitats dels alumnes perquè siguin honestos i servicials; hi ha grups parroquials que ofereixen reforç escolar; abunda el nombre de persones que lluiten contra l'analfabetisme i dediquen gran part del seu temps en favor de la igualtat.

Us convido a valorar positivament als professionals de l'educació; a col·laborar en la transmissió de la saviesa cristiana que no es redueixi només a coneixements sinó a l'experiència global en contacte amb la trobada amb Crist dins de la vida de l'Església; a la lluita per no decaure (pares, catequistes, sacerdots i mestres) en l'educació serena de les virtuts i en l'estima pels valors que construeixen la persona amb profundes conviccions i entrega al servei del proïsme.

+ Salvador Giménez 

Bisbe de Lleida