Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 04/01/2016
Fitxer audio: 

Les Obres de Misericòrdia (3)

La tercera de les obres materials de misericòrdia és DONAR DE BEURE A L’ASSEDEGAT. Segurament la pràctica habitual d'aquesta activitat, en els nostres ambients de societat desenvolupada, sembla un anacronisme. Ens és normal tenir i usar l'aigua a les nostres llars i en les nostres ciutats. És fàcil gestionar l'aixeta o contemplar les abundants fonts públiques. No sembla que ningú necessiti l'aigua per poder viure i, no obstant això, tots reconeixem el valor fonamental d'aquest element per a una existència digna. Estem parlant ara de la gran quantitat de pobles, en l'anomenat tercer món, que no tenen aigua o que han de recórrer molts quilòmetres per aconseguir-la.

És una obra de misericòrdia que ens planteja una reflexió sobre el nostre món i les actituds de solidaritat entre nacions, amb vista a aconseguir un desenvolupament integral per a tothom. Sense aigua no hi ha vida, i abunden els pobles que no en poden beure ni emmagatzemar-la; els falten les estructures bàsiques per poder beneficiar-se’n. Tots teniu a la retina imatges de nens esquelètics transportant aigua per subsistir. I són fotos d'ara mateix, no d'un passat llunyà. En l'encíclica Laudato Si’ el papa Francesc ens recorda aquesta crua realitat, quan compara països rics i països pobres, i ens convida a una globalització de la caritat. Els cristians necessitem elevar la nostra mirada i contemplar les enormes dificultats i mancances de molts germans nostres que no poden viure. La comoditat que ens envolta no pot fer-nos oblidar el patiment dels altres. És una crida a actuar, des d’un compromís personal, però sobretot, com a obligació social.

Recordeu els textos de la Bíblia, quan narren les vicissituds del poble d'Israel pel desert demanant a Déu aigua amb insistència. Són frases punyents. O els textos dels profetes, en els que s’utilitza l'aigua com a símbol de vida i proximitat de Déu. O el "dóna'm de beure" de Jesús a la samaritana, en la seva trobada al costat del pou de Jacob.

A tots, us demano la col·laboració amb les institucions que ens sensibilitzen davant aquesta realitat. O amb els missioners que lliuren la seva vida en aquest servei. O amb molts altres voluntaris que dediquen part del seu temps a disminuir els efectes de la falta d'aigua.

La tercera de les obres espirituals de misericòrdia és CORREGIR EL QUI ERRA.

Cada un de nosaltres pot simultaniejar diferents situacions personals. Com a pares, germans o amics. Com a companys de treball o com a directius o dirigits. I a tot arreu ens trobem amb les degudes correccions, denúncies, amonestacions o crítiques al procedir propi o aliè. L'activitat que manifesta aquesta obra és ambivalent: podem ser subjectes de corregir a qui manté un comportament inadequat o, davant els nostres errors, podem acceptar la correcció d'un altre. En tots dos casos, necessitem posseir una gran maduresa perquè l'altre se senti estimat amb les nostres paraules de correcció o poder agrair des del profund del nostre interior l’interès de l'altre quan desitja que prenguem un bon camí.

Recordeu les constants correccions que Moisès i Aaron feien al seu poble. Llegiu les dures frases dels profetes perquè ningú es desviés del camí de l'acceptació del dret i de la justícia per a tots, especialment dels més febles. El mateix Jesús dirigeix frases de correcció als seus pares, Josep i Maria, als Apòstols o a qualsevol persona preocupada només per les normes, pels diners o per la influència social.

Us convido a mirar al vostre voltant. Hi ha molts grups que apliquen la revisió de vida. Corregeixen i es deixen corregir. Actuen buscant sempre la fraternitat.

+ Salvador Giménez

Bisbe de Lleida