Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Producció
Data publicació: 
dg., 12/16/2018

Benvolguts diocesans:

            Una de les propostes del nostre actual Pla Pastoral Diocesà (2016-2019) és la realització de la Visita Pastoral a les parròquies. En resum es tracta de la visita que el bisbe diocesà està obligat a portar a terme a cadascuna de les parròquies de la seva diòcesi per conèixer més de prop la vida cristiana de la feligresia. Durant el curs passat es va realitzar en dos arxiprestats (Seu Vella i Segrià-Noguera-Ribagorça) i vaig explicar el seu desenvolupament en un breu comentari el 21 de gener d’aquest any.

            Durant aquest curs hem programat la Visita a altres dos arxiprestats: Baix Segre i Gardeny. El primer durant el trimestre actual i el segon a principis de l’any que ve. En aquest moment ultimem les reunions i les trobades en les diverses parròquies experimentant una gran alegria i un profund agraïment als sacerdots, membres de la vida consagrada i laics que es responsabilitzen i col·laboren en totes les activitats parroquials. Experimentem també les carències de nous membres en aquestes comunitats que facin mirar al futur amb més confiança per assegurar el relleu de tots els serveis i per enfortir la mateixa vida cristiana amb sàvia nova. Això últim suposa un gran desafiament per als adults, l’objectiu important dels quals en l’actualitat se centra en atraure als joves per trobar-se amb Jesucrist i per viure amb satisfacció la vida parroquial. Déu n’hi do. Tots necessitem la força de la gràcia de Déu i el testimoni constant de la nostra vida.

            Resumeixo per al vostre coneixement en aquestes línies la forma de realització de la visita pastoral a la parròquies, on el bisbe haurà d’atendre, segons les possibilitats de temps i de lloc els següents actes: celebrar la Santa Missa i predicar la Paraula de Déu, trobar-se amb el mossèn i amb els altres clergues col·laboradors seus, reunir-se amb el Consell parroquial i amb els diferents grups d’apostolat o associacions de fidels existents a la parròquia, trobar-se amb el consell per als assumptes econòmics, tenir una trobada amb els nens i joves de catequesi i conversar amb les catequistes, visitar les institucions catòliques que depenen de la parròquia, visitar a malalts i saludar, segons el criteri del mossèn, a les autoritats i als responsables d’altres institucions civils implantades en aquell lloc. També revisa i firma els llibres sacramentals i d’economia de la parròquia.

            Per preparar la visita el mossèn, amb els seus col·laboradors, elabora un breu informe en el qual descriu la situació material i espiritual de la comunitat cristiana, des de l’anterior visita realitzada de manera que es pugui observar la seva evolució. Els informes que he rebut i estudiat fins ara mantenen les següents característiques: claredat en l’exposició, sinceritat en els projectes i activitats, llibertat i confiança en la petició d’ajudes per evangelitzar millor i amb més autenticitat.

            Durant la visita he observat un alt grau de satisfacció per la presència del bisbe i per considerar l’esdeveniment com una gràcia de Déu i com una ocasió per revisar les diferents accions per millorar la nostra presència en la societat.

            Tots necessitem demanar a Déu que augmenti en nosaltres la confiança per mirar el futur complint les seves orientacions i fent realitat la beneficiosa activitat de l’Església.

            Amb la meva benedicció i afecte.

                                                                + Salvador Giménez, bisbe de Lleida.