Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dj., 11/23/2017

 

Amb el primer diumenge d’Advent us proposo, com l’any passat, un breu comentari sobre la Bíblia, el conjunt de llibres que guarda la Revelació de Déu als homes. A la primera part, l’Antic Testament, que conté la creació, l’Aliança de Déu amb el poble d’Israel a través dels patriarques, reis i profetes que reben l’encàrrec de conduir a la seva gent a seguir, i a no oblidar mai, l’amistat i la fidelitat amb el seu Creador. Comença amb el Pentateuc, els cinc llibres que contenen la Llei del poble jueu i com a primer el llibre del Gènesi; continua amb els també anomenats textos històrics i acaba, després dels llibres sapiencials i profètics, amb el profeta Malaquies.

La segona part, el Nou Testament, conté els següents llibres: els quatre evangelis (descriuen la vida de Jesús), el llibre dels Fets dels Apòstols, les cartes i l’últim llibre que porta per títol Apocalipsis.

Per als cristians, la Bíblia, la Sagrada Escriptura, la Paraula de Déu, és un camí de la vida en el qual experimentem la proximitat i l’acompanyament de Déu a la humanitat. La seva lectura és imprescindible per conèixer el designi diví sobre el nostre món.

La meva preocupació és animar a la seva lectura, ajudar perquè sigui un instrument privilegiat de la trobada amb Déu en l’oració i fer un esforç per a què tothom tingui un fàcil accés a l’Escriptura. També cal recordar que la litúrgia és l’àmbit privilegiat en el qual la seva presència es realitza de forma viva i eficaç, doncs en la taula del Cos i la Sang del Senyor juntament amb la taula de la Paraula s’ofereix permanentment a l’Església l’únic pa de vida que és Crist.

Per aquells que no professin la nostra fe, la lectura de la Bíblia es pot convertir en una font inesgotable de cultura, en el lloc on neix i es desenvolupa la nostra tradició occidental i l’àmbit on es poden comprovar les profundes inquietuds de l’home i la seva constant i singular manera de relació amb els altres contant sempre amb el seu Déu amb qui alterna fidelitat i infidelitats, escoltes i silencis, llibertat i esclavatge. No hi ha dubte que l’art produït pels nostres avantpassats, i també pels coetanis, és comprensible quan es coneixen els textos bíblics; tots quedem admirats davant de les grans obres artístiques, fixades en un escrit, representades en una escena o pintades i cisellades en un quadre, en una escultura i també escoltades en un concert de música.

El propòsit d’aquesta jornada és impulsar l’apropament a la Bíblia per part de tots els que ens llegeixen cada setmana. No fa falta insistir en la seva importància ja que és sobradament coneguda. Us remeto als consells, onze en total, que us vaig donar l’any passat per animar aquesta mateixa jornada. Alguns em van dir que eren molt pràctics i que els havien ajudat molt en la seva vida diària. No em sembla adequat repetir el seu contingut, només m’atreveixo a proposar-vos-en un: que totes les famílies tinguin la bíblia a casa i que en llegeixin algunes línies cada dia. Enriquirà el seu patrimoni cultural i farà créixer la seva experiència cristiana.

Us convido a participar en una activitat significativa planificada per aquesta dies: explicar i comentar obres d’art amb referències bíbliques i que les trobem en el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. La saviesa d’experts que ens ho explicaran s’ajuntarà amb la curiositat i l’interès dels que anirem a aprendre.

 

                                        + Salvador Giménez, bisbe de Lleida