Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Producció
Data publicació: 
dv., 05/13/2016

Els meus breus comentaris setmanals em permeten entrar en les vostres parròquies i llars per sol·licitar una unitat de criteris en determinats aspectes eclesials donant la meva opinió amb la pretensió de formar les vostres consciències. També serveixen per informar-vos de diferents campanyes i activitats com faig en aquesta glossa.

L'objectiu del comentari d'avui és donar informació sobre algunes qüestions que ens afecten com a membres de l'Església.

15 de maig: Jornada d'Acció Catòlica i de l'Apostolat Seglar

La nostra Església celebra a la Solemnitat de la Pentecosta aquesta Jornada que protagonitzen els moviments laïcals i que repercuteix directament en la vida personal de tots els seglars, tant en el testimoni evangelitzador com en la seva responsabilitat en alguna tasca eclesial. Sembla que té més incidència en l'apostolat organitzat i molts grups recorden i celebren aquest dia els orígens i l'esperit dels seus moviments, agraeixen al Senyor el treball dels seus membres i resen per ampliar el seu nombre i un compromís més autèntic de tots. Hi ha professionals, alguns també enquadrats en organització seglar, que tenen les seves jornades específiques al llarg de l'any però que consideren el dia de Pentecosta com una data apropiada per intensificar la seva presència en el món. L'ensenyament, la salut, la feina, la família... són sectors amb molts professionals cristians que necessiten la nostra pregària i la nostra col·laboració.

22 de maig: Jornada Pro Orantibus. Vida contemplativa o de clausura

És la Solemnitat de la Santíssima Trinitat i tots els cristians volem recordar als nostres germans que viuen als monestirs resant per a tots. A la nostra diòcesi només comptem amb les Carmelites Descalces a la partida de la Caparrella però en d’altres hi ha moltes comunitats de vida contemplativa que ens demanen una mica d'atenció cristiana que es concreta en la pregària, en la preocupació per les seves vides i els seus carismas, i en la col·laboració amb les seves necessitats. És un signe valuós de pertinença a una mateixa família que s'estima i que camina unida, amb funcions diferents, en l'alegria de donar a conèixer Jesucrist.

Temps pasqual, abril i maig: Primeres Comunions i Confirmacions

Moltes famílies participen en els diumenges del temps pasqual d'un esdeveniment festiu i ple d'alegria com és la recepció d'un sagrament per part d'un dels seus membres. Tradicionalment les comunitats cristianes han expressat en el temps de la Pasqua el seu goig perquè grups d'infants o de joves s'han trobat amb Crist en un dels sagraments. En algunes parròquies s'acostuma també a afavorir la recepció del Baptisme en la Vetlla Pasqual. I tot això s'ha revestit d'un ambient de gran festa familiar. Porto aquí aquests esdeveniments per expressar la meva felicitació i compartir la meva alegria amb tots els afectats. Però m'agradaria insistir en una qüestió que els cristians la compreneu amb naturalitat: que concediu molta més importància als sagraments que al soroll extern de la festa; que busqueu més l'autenticitat de vida que les aparences en els àpats o en els vestits; que us importi més la transmissió de la fe que la compra d'obsequis; que gaudiu molt de la trobada familiar amb independència del lloc escollit per a la festa.

Per a tots aquests germans nostres, que ens ajuden, ens serveixen i s'alegren en la celebració, us demano una oració i un esperit solidari per percebre que l'alegria de Crist la sabem compartir.

                                +Salvador Giménez, bisbe de Lleida.