Tipus
Ajudant a viure (Bisbe Joan)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 07/07/2013
Fitxer audio: 

És un convenciment reiterat en l’ensenyament de l’Església que la solució gradual de la qüestió social cal buscar-la “fent la vida humana més humana”, per a la qual cosa el treball humà adquireix una importància decisiva (Cat. Esgl. Cat. 2427). Des de la perspectiva cristiana, el treball és un dels components essencials de la vocació de l’ésser humà cridat a “dominar la terra” (Gènesis 1-2) i una autèntica participació en la creació. El treball atorga dignitat a la persona i, a més, fa real el principi de la destinació universal dels béns.

Segons el Papa Francesc (25/05/2013), "no hi ha pitjor pobresa material que aquella que no permet guanyar-se el pa i que priva de la dignitat del treball. L’atur, la falta i la pèrdua del treball està propagant de manera preocupant els límits de la pobresa i cal repensar el concepte de solidaritat, com un replantejament global de tot el sistema, tornant a donar-li la seva merescuda ciutadania social". És aquella espiritualitat del treball, solidària i de comunió, que ja demanava el beat Joan Pau II (Novo Millennio Ineunte 10), amb una forta crida a superar els desequilibris econòmics i socials existents al món del treball, i a gestionar amb decisió els processos en funció de la solidaritat i el respecte per cada persona.

A Lleida, per iniciativa de la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social, hem volgut posar en marxa la creació d’un FONS SOLIDARI PER A LA INCLUSIÓ, que ajudi a pal·liar l’experiència dramàtica de l’atur, tant juvenil com el de llarga durada, en els col·lectius més exclosos. Es tracta d’aconseguir CONTRACTES SOLIDARIS EN EMPRESES SOCIALMENT RESPONSABLES, contractes no estrictament necessaris fets a persones que atenem des de les entitats de la Xarxa, amb treballs d’un nivell de qualificació baix.

Estem convençuts que les transformacions socials no s’esdevenen automàticament. El factor decisiu és l’ésser humà i ha de seguir essent el veritable protagonista (cf. Laborem Exercens 10). Les persones s’expressen i es realitzen mitjançant la seva activitat laboral que, al mateix temps, té una dimensió social per la seva íntima relació amb la realitat familiar i amb el bé comú.

Gràcies a Déu, en molts indrets va consolidant-se la convicció que la crisis actual no és només econòmica i financera sinó també ètica i antropològica. Certament hi ha una relació necessària entre treball i capital, però la prioritat la té el treball, els fruits del qual hom desitja que estiguin al seu servei i al dels altres. Per això, el Papa Francesc insisteix en "tornar a la centralitat de l’home, a una visió més ètica de les activitats i de les relacions humanes, perquè per damunt de la lògica dels negocis, de la lògica i dels paràmetres del mercat, hi ha l’ésser humà".

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

+Joan Piris Frígola, Bisbe de Lleida