Tipus
Ajudant a viure (Bisbe Joan)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 02/17/2013
Fitxer audio: 

Sabem que en cada sagrament hi ha un encontre misteriós entre l'amor de Déu i la llibertat de la persona. Per això, com a Església no només recordem a tothom el primat de l'amor gratuït del Senyor, sinó també volem tenir una cura particular per la llibertat de la persona que demana els sagraments de la Iniciació Cristiana, comprometent-nos a acompanyar-la i encoratjar-la, per tal que doni una resposta conscient i voluntària a la iniciativa de Déu. L’Església no pot judicar la «fe» de la persona, però pot i ha de jutjar les «condicions necessàries» perquè la persona respongui lliurement a Déu i, en conseqüència, pot i ha de prendre aquelles decisions operatives que es mostren coherents, si més no per no exposar els sagraments a la “invalidesa”.

A la nostra Diòcesi, durant el curs 2010-2011, vàrem treballar l’objectiu de la Iniciació Cristiana, estudiant i madurant la possibilitat, entre altres accions, d’instaurar el Catecumenat d’adults (a partir dels 18 anys) “amb la col·laboració de les parròquies dels candidats”, cosa que quedà establerta el 21 de novembre de 2011.

Convé recordar que el Catecumenat “no és una simple exposició de dogmes i manaments, ans una formació i aprenentatge de tota la vida cristiana degudament allargat, a través dels quals els deixebles s’uneixen amb el seu mestre” (AG 14).

La celebració del ritu d’ingrés dels catecúmens es va fer el primer diumenge d’Advent a l’Església parroquial de la Magdalena.

Ara, en aquest primer diumenge de Quaresma, en l’Eucaristia de les 19’30 h a la Catedral i presidit pel Bisbe, primer responsable de la iniciació cristiana dels adults, celebrarem el ritus de l’elecció lliurant als catecúmens el Símbol de la Fe i el Parenostre: el temps de Quaresma serà per a ells “el temps de la purificació i de la il·luminació”, temps de preparació última abans de la celebració dels sagraments de la iniciació cristiana; aquest període és, en la Tradició de l’Església, un temps de recés espiritual i de conversió.

La celebració dels tres sagraments de la iniciació cristiana (Baptisme, Confirmació i Eucaristia) tindrà lloc el 21 d’abril, Quart Diumenge de Pasqua, a la Catedral. Des d’ara us hi convido a tots. És important fer visible l’acolliment i la incorporació a la Comunitat.

I aprofito per a recordar la importància del padrí o padrina en els sagraments del Baptisme, de la Confirmació i de l’Eucaristia. La seva missió és acompanyar el candidat especialment en la celebració dels sagraments i fer-li costat en els seus primers passos en la vida cristiana. Per tot això, s’ha d’elegir una persona madura en la fe, bon garant de vida cristiana, capaç d’ajudar el catecumen en les dificultats diàries que li pot suposar el fet de creure i viure cristianament, i capaç d’introduir-lo en la vida de la comunitat cristiana pròpia. És tot el contrari d’una figura decorativa i per això tots no poden ser-ho.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

+ Joan Piris Frígola, Bisbe de Lleida