Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dc., 06/08/2016

És evident que tot el que l'ésser humà pot aprendre no ho fa només a l'escola. Hi ha molts altres àmbits d'aprenentatge i educació humana. El carrer, la colla, els mitjans de comunicació social són instàncies que no poden controlar del tot els responsables educatius i influeixen poderosament en les joves generacions.

Passa una cosa similar quan vam traslladar aquesta situació a la iniciació cristiana. En totes les parròquies s'observa una gran preocupació pels itineraris catequètics. Els responsables, sacerdots i catequistes, organitzen els diferents grups, estudien els continguts i animen a tota la comunitat a implicar-se en aquesta tasca. Saben que la transmissió de la fe no es basa només en conceptes i respostes per memoritzar.

Fa uns dies ens referíem a la importància dels pares en l'educació dels seus fills. Són els primers responsables. Tots els altres col·laborem en diferent proporció a aconseguir bons ciutadans i millors cristians. L'Església valora d'una manera essencial aquesta responsabilitat paterna en la iniciació cristiana i ofereix documents i ajudes materials per recordar i implicar molt més en aquesta direcció.

Com heu comprovat ja hem al·ludit als tres espais on es conforma la vida cristiana de tot individu: l'escola, la parròquia i la família. Són insubstituïbles cada un d'ells per a l’equilibrat desenvolupament personal i es complementen admirablement per a la transmissió de coneixements i valors.

Voldria ressaltar en aquestes línies la importància de moltes activitats que promouen les parròquies i els moviments apostòlics que no es redueixen a aprendre coneixements sinó a viure les virtuts, a familiaritzar-se amb els valors i a crear actituds que els permetin servir a la societat amb honradesa i gratuïtat. L'estiu és un moment idoni per participar en campaments, colònies, convivències i excursions amb altres companys i monitors. Es tracta de crear un ambient propici perquè l'educació dels sentiments, de les emocions i dels desitjos trobin fàcil acomodament en les paraules i actituds de Jesús. Els coneixements els han tingut ja per mitjà de llibres i llibretes, d'explicacions i raonaments durant el curs. Es tracta a més d'ajudar a experimentar amb els companys l'amistat, l'autoestima, la generositat, la responsabilitat, la sinceritat, la constància, l'amabilitat, el respecte ... i tantes altres dimensions humanes que enriqueixen la personalitat de cada un.

Per descomptat que durant la resta de l'any hi ha molta gent que participa en activitats similars no només en els Centres d'Esplai d'algunes parròquies, sinó també en les Agrupacions d’Escoltes i en els centres juvenils dels col·legis cristians. Que els mesos d'estiu siguin més propicis no vol dir que ens oblidem dels altres. Al contrari, agraïm la feina de tants educadors i monitors que presten un servei impagable a l'educació cristiana de la infància i joventut durant setmanes i setmanes. També reconeixem la tasca dels que gestionen les cases de colònies que tan bon servei ofereixen. No podem reduir els nostres sentiments a agrair. Hem de crear amb les nostres opinions un ambient propici per valorar aquesta tasca amb infants i joves. Reconeixem enormes dificultats però és molt més gran el benefici que reporten per al desenvolupament integral de les properes generacions. Ens juguem molt en l'intent.

Demaneu informació, busqueu referències, participeu en els centres juvenils, col·laboreu en el major nombre d'activitats d'oci i temps lliure. L'actitud dels pares ajuda i complementa l'educació cristiana dels seus fills. Que les màquines i els dispositius mòbils no substitueixin la paraula i la trobada amb monitors i companys.

 

                                                                 +Salvador Giménez, bisbe de Lleida.