Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Producció
Salvador Giménez Valls
Data publicació: 
dg., 10/11/2015

El Sínode de la Família

El matrimoni cristià i la família han estat permanent objecte de reflexió, d'estudi i d'oració per part de l'Església. Són tres camps d'acció complementaris que ens beneficien a tots els cristians. Per descomptat no podem abastar-los cadascun de nosaltres de forma simultània, ni tan sols molts tenim els instruments adequats per abordar-los de manera successiva. Però ens comprometen a tots i ha de ser una preocupació de qualsevol cristià que li obliga a pensar, a llegir o a resar sobre aquest fonamental assumpte.

Durant aquestes tres setmanes d'octubre estan reunits a Roma els Pares Sinodals que han estat convocats pel papa Francesc. El motiu és la participació en el Sínode de Bisbes amb el tema central del matrimoni cristià i la família. És la segona part, la primera va tenir lloc durant el mes d'octubre de l'any passat. És una prova de la importància que va voler concedir el Sant Pare a la naturalesa i missió de la família i alhora indicar el camí perquè tots els cristians se n’adonin de les causes i conseqüències que el seu tractament té al món contemporani. Abunden les opinions, els ordenaments jurídics, les preteses polítiques familiars als diferents països. Tots volen tenir la seva paraula, que la difonen amb profusió de mitjans. L'Església està obligada a oferir la veritat de Crist sobre el matrimoni i la família, coneixent els reptes que li planteja la cultura actual.

Des de la convocatòria del Sínode fins avui, s'ha produït un ric procés d'anàlisi, consultes i elaboració de documents que han servit de base no només per als participants sinodals sinó per a tots els cristians de cara a un mes gran aprofundiment en la realitat familiar i a un redescobriment dels textos bíblics i magisterials sobre aquest tema. Ha estat un temps molt profitós en el qual molts han rebut informació i una formació adient per respondre als desafiaments que planteja el nostre món. D'altra banda s'ha produït una àmplia col·laboració d'institucions acadèmiques, pastorals i socials que ens han ajudat en la nostra reflexió. A més a més, les intervencions del Papa en les seves catequesis setmanals o en les homilies diàries o les orientacions de molts bisbes ens han il·luminat i han centrat la qüestió en els seus justs termes de què diu i vol l'Església respecte al matrimoni cristià i la família.

No dóna per molt aquest comentari en la nostra aportació setmanal en aquest FULL per la brevetat i concisió que imposa el format, per no ser un estudiós expert el seu autor i per les expectatives dels lectors. Us escriu un pastor amb la pretensió d'orientar la vostra vida cristiana i apropar-se amb la seva paraula a les preocupacions diàries de persones concretes i de comunitats acostumades a la formació, a l'acolliment i a l’evangelització. Per això, encara que sembli molt elemental, us vull demanar que sobre el tema de la família tingueu en compte tres aspectes:

1. Resar per la família en general, per la família cristiana i per la mateixa família. Els cristians no podem oblidar posar els nostres assumptes en mans del Senyor amb confiança, amb fidelitat. Ell, que ho pot tot, sentirà la nostra pregària i atendrà amb seguretat les nostres peticions.

2. Valorar en forma positiva la realitat matrimonial i familiar com indica l'Església. Sense caure en falses ingenuïtats, accentuar els matisos que engrandeixen i equilibren a l'ésser humà a l'interior de la família. Que cadascun de nosaltres parli bé i actuï de forma conseqüent per construir una rica reflexió sobre el matrimoni i la família.

3. Participar, contribuir i treballar de forma adequada per la família eliminant els interessos personals que fomenten l'egoisme i l'individualisme i buscant el lliurament, la dedicació i l'amor amb els altres membres que constitueixen el nostre àmbit familiar.

Vulgui Déu que siguem capaços d'actuar en petit per arribar al més gran.

+Salvador Giménez

Bisbe de Lleida