Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 11/15/2015
Fitxer audio: 

DIA DE L’ESGLÉSIA DIOCESANA

Cada any la nostra Església dedica un diumenge de novembre a la petició d’oracions i col·laboracions a favor de la diòcesi. Tots els catòlics se saben membres d’una parròquia en la qual participen amb la seva presència o amb la seva dedicació constant. Aquest diumenge recordo a tots la seva pertinència a l’Església diocesana. Per aquest motiu es formalitza una campanya de sensibilització a través de díptics explicatius, lema i avisos diversos. Amb l’objectiu que entre tots atenguem les necessitats de com més millor. Us ofereixo la meva aportació que he escrit pel fullet que distribuiran avui a les parròquies.

El lema d'aquest any és molt suggerent. A més de complementar comunitat i persona, fa referència implícita a gran quantitat d'històries individuals que expressen alegries i suporten dificultats, acompanyades per la col·laboració dels seus semblants. I ho diu de forma directa, assenyalant i agraint el teu propi suport.

            És el suport de cada cristià que celebra la seva fe en comunitat. En la pròpia parròquia ha nascut i ha crescut en l'aprenentatge del missatge del Senyor, en la participació dels sagraments i on ha rebut els fonaments per actualitzar la caritat, per compartir somriures i temps, diners i espais. Un percep que conforme avança en la identificació amb Crist li urgeix més l'atenció als germans. I tot això evitant caure en un buit intimisme o en un desbocat activisme. El cristià vol actuar seguint l'estil del seu Mestre, estrenyent amb una mà la del Pare Déu i tendint l'altra al germà que l'acompanya en el camí de la vida.

            Segur que coneixeu moltes històries individuals o familiars, heu analitzat els aspectes concrets en les reunions comunitàries i heu intentat possibles sortides a les dificultats que us han plantejat. El lloc idoni per acostar-se a situacions alienes és la comunitat cristiana. És cert que la fe és una opció personal, que la gràcia de Déu inicia totes les nostres motivacions, que l'exigència individual de creixement cristià és un procés lent i, de vegades, vacil·lant. Però també és cert que l'experiència comunitària de la fe ens enriqueix i ens possibilita ampliar el radi d'acció d'ajuda i suport als nostres semblants; alhora que ens mostra el camí per lluitar contra l'egoisme, ens marca la línia per a la caritat.

            La parròquia desenvolupa gran quantitat d'activitats que comprometen els batejats. Però quan es refereix a actuacions d'ajuda i solidaritat desapareixen les identitats culturals, ètniques, socials o religioses. No s'exclou a ningú; tots tenen la porta oberta del nostre cor i el de la comunitat. Així ho demana el Senyor.

            L'Església diocesana és el conjunt de parròquies on les diferents comunitats i grups cristians coordinen i potencien el seu esforç i treball diari. Anualment assenyalem una data per recordar aquesta realitat eclesial i per demanar a tots major col·laboració en totes les direccions, en la pregària, en la dedicació del nostre temps als altres, en la capacitat d'acollida, en l'aportació de recursos materials.

            La meva història personal se suma a les de molts altres. La meva necessita molt de la vostra pregària. Les d'altres també de la vostra ajuda. Mostreu generositat amb tots.

                                                                                  +Salvador Giménez

                                                                                  Bisbe de Lleida