Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 05/20/2016

Des de fa molts anys l'Església ha volgut que a la festa del Corpus tothom s'adonés de l'evident vinculació de l'Eucaristia amb la Caritat. Li va donar el subtítol de DIA DE LA CARITAT. Tots els grups parroquials de Càritas sensibilitzaran la resta de la comunitat cristiana de la importància de no separar mai l'adoració al Santíssim amb l'amor als germans que ens necessiten. Per això compten amb fulletons, cartells i altres materials que preparen Càritas diocesana i Càritas Espanyola. Es percep amb claredat la unitat de criteris en la petició de col·laboració amb els sectors més desfavorits del nostre món. És una campanya que vol arribar a tots i busca el compromís general per contribuir a la solució dels enormes problemes que afecten a tants germans nostres.

Aprofita també l'organització caritativa catòlica per donar comptes a la societat de les activitats realitzades al llarg de l'any, dels diners recollits i la destinació que se’ls hi ha donat, de com ha estat la dedicació de les persones que porten aquesta responsabilitat, empleats, directius i col·laboradors, quines coses caldria millorar i quines perspectives de futur s'albiren. Per tot això es redacta i es distribueix una MEMÒRIA amb l'objectiu que tots coneguin la realitat i no tinguin cap inconvenient a participar-hi. És evident la finalitat: aconseguir la transparència en els comptes i balanços econòmics, l'objectivitat en el tractament dels assumptes i la solidaritat en tots els sectors socials. Sense descuidar mai la motivació cristiana de tot el procés que comença amb una veraç informació, continua amb la realització dels projectes per acabar amb l'expressió de la caritat cap als germans necessitats.

Tinc la convicció, pels comentaris que escolto i per les repercussions que es produeixen, que Càritas té una forta implantació i s'ha guanyat un merescut prestigi entre les entitats que es dediquen a l'anomenada acció social. Això obliga a millorar en actituds i en col·laboració a tots els cristians ja que és sabut que la institució caritativa no és un ens autònom o una part de la comunitat eclesial. És el cor de l'Església. No podria existir Càritas sense l'Església i aquesta no compliria la missió encomanada per Jesús si no tingués en compte la dimensió de la caritat.

Aquí està el fonament de la vinculació que esmentava a l'inici del comentari. L'Eucaristia que recorda i actualitza el sacrifici de Crist, que fa participar en el banquet per alimentar i enfortir la vida cristiana, que ens impulsa a adorar, privada i públicament, com sol fer el cristià davant el sagrari al temple o la processó en el carrer. Els tres àmbits embolcallats per la caritat cap als germans com ens manava Jesucrist i el repetien els apòstols en les seves cartes. La mirada al Senyor i la mirada al próxim són inseparables per evitar un espiritualisme buit o una filantropia inconsistent.

Estem vivint l'Any de la Misericòrdia. Fixeu-vos en el lema i els cartells que ens recorden a tots la festa de la caritat que és el nucli de la vida cristiana. Sense ella traïm el missatge de Crist. Per contra amb la caritat, amb la misericòrdia, vam arribar a acollir i acceptar a qualsevol persona, sobretot a aquelles que pateixen fora mida per sobreviure: els exclosos, els refugiats i immigrants, els sense sostre ... i tants d'altres que esperen la nostra ajuda.

+ Salvador Giménez, bisbe de Lleida