Tipus
Ajudant a viure (Bisbe Joan)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 07/21/2013
Fitxer audio: 

Sempre viurem agraïts als qui ens varen mostrar el camí de Jesús, la seva Persona i la seva Paraula, com a font de Vida. És una herència gojosa de la que hem de gaudir, però no basta: la nova situació socio-cultural i religiosa planteja exigències noves a l’anunci de Jesús i, com ens demana l’apòstol Pau, cal viure “sòlids en la fe que us varen ensenyar” (Col 2, 7).

La fe heretada i sociològica és cada vegada més inexistent entre nosaltres. Els catequistes i responsables pastorals sabem que les noves generacions no assumeixen cap herència passivament, l’han de fer seva, se l’han d’apropiar. Perquè creure i implicar-se en la vida de la comunitat de fe ha de ser fruit d’una decisió fonamental i conscient. I això demana un procés que hem d’acompanyar per a superar aquelles pertinències únicament formals o religiositats superficials. Hem de trobar la manera de fer una proposta senzilla però decidida de l’Evangeli i poder facilitar l’acollida personal del do de Déu. Precisament les Jornades Interdiocesanes de Catequesi d’enguany, a Catalunya, duien com a títol: l’alegria de creure i de comunicar la fe.

És tracta d’anar més enllà de la “bona acollida” d’aquells que venen a demanar sagraments (cosa que ja tots procurem fer). Ens cal concentrar-nos en allò que és essencial: endinsar-nos en la novetat de Jesús i afavorir una acció missionera i testimonial de “proposta” de la fe. Una fe, la fe de l’Església, que cal conèixer per a no transmetre qualsevol cosa en nom de l’Església.

No tinc cap intenció de ferir sensibilitats, però l’experiència pastoral actual ens diu que no podem considerar ja ‘adquirits’ els punts elementals de la fe cristiana, ni tan sols en aquells que tenim en els grups parroquials. Tots hem de situar-nos en una nova perspectiva i “redescobrir” la novetat de l’Evangeli per a poder anunciar-lo i fer-ne una proposta vivencial.

Cal procurar una orientació catecumenal en la nostra acció catequètica en tots els nivells i per això, els elements essencials del catecumenat hauran de ser model i referència per a una iniciació cristiana que dugui a una acceptació “personalitzada” de la fe.

Vull tornar a demanar que, a les nostres comunitats, donem prioritat a la feina catequística amb joves i adults (que no vol dir deixar de banda els infants i adolescents).

I naturalment, hi ha l’àmbit necessari que és la comunitat. Únicament el testimoni de vida i amor dels cristians reunits per l’Esperit anuncia veritablement el Crist. És imprescindible la relació viva entre catequesi i litúrgia, i entre catequesi i comunitat creient. La iniciació cristiana passa necessàriament pel testimoni de persones i comunitats que demostren amb la seva vida que l’Evangeli és en veritat “una força per a viure”.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

+Joan Piris Frígola, Bisbe de Lleida