Tipus
Ajudant a viure (Bisbe Joan)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 04/26/2015
Fitxer audio: 

En aquests darrers anys venim celebrant a la Catedral els Sagraments de la Iniciació Cristiana d’adults (Baptisme, Confirmació i Eucaristia) que han seguit un procés catecumenal en les seves respectives Parròquies. Aquests nous cristians han estat acollits i acompanyats amb amor i paciència pel Catequista i el Mossèn els quals han procurat escoltar, dialogar i reflexionar amb ells i compartir les seves aspiracions i experiències de vida per tal d’il·luminar-les des de la fe.

Recordem que la Iniciació Cristiana és un procés mitjançant el qual una persona és introduïda en el Misteri de Jesucrist. És una de les tasques encomanades per Ell a l’Església Apostòlica: “Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat” (Mt. 28,19). Però, cal repetir que el punt d’arribada de la iniciació cristiana no és la celebració dels sagraments sinó la conversió, l’adhesió a Jesucrist Senyor i la inserció plena i activa en l’Església. L’anunci de l’evangeli i el camí de la iniciació cristiana assolirà plenament la seva finalitat si porta els fidels, amb l’aportació de la comunitat, no tan sols a acollir la fe que els ha estat comunicada sinó també a transmetre-la i a saber donar raó de l’esperança que els mou.

Caldrà seguir insistint en els fonaments de la nostra fe, en el “perquè” hi crec, “en qui o en què hi crec” i “què vol dir en la pràctica creure”. Necessitem adults profundament madurs en la fe, veritablement evangelitzats, és a dir, que s’han deixat conquistar pel Crist (Fil 3,12), que se n’han enamorat, i que, per tant, estan en condicions de transmetre als altres el do de la fe rebuda. I en aquest camí és fonamental el testimoniatge i proximitat de la comunitat. Perquè si la iniciació cristiana és un compromís personal, també ho és de cada comunitat cristiana com expressió de la presència i de la funció maternal de l’Església. Cada Comunitat s’ha de sentir cridada a viure més intensament l’escolta de la Paraula i la vida de comunió eclesial, i a revifar la fe adormida d’alguns dels seus membres. L’objectiu de la iniciació cristiana ha de ser sempre una fe explícita i operant en Jesucrist Ressuscitat, tal com és proclamada pels Apòstols i els seus successors, el Papa amb el col·legi episcopal.

Fóra bo coordinar millor les diferents activitats i processos d’iniciació cristiana que ja es fan al nostre Bisbat, i també regular i valorar l’itinerari catequètic a seguir pels eventuals catecúmens, ajudant a seguir les 4 etapes del procés (precatecumenat, catecumenat, purificació i il·luminació i mistagògia o instrucció postbaptismal) i les 3 celebracions principals (admissió al catecumenat i lliurament dels Evangelis, elecció, recepció dels sagraments: baptisme, confirmació i eucaristia). Prego que, quan hi hagi algun candidat i abans de començar el procés catecumenal, els responsables parroquials i diocesans, tenint en compte les circumstàncies de la persona, determinin el desenvolupament del procés catecumenal (c. 851, §1) d’acord amb el Delegat de l’àrea pastoral respectiva.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

+ Joan Piris Frígola, Bisbe de Lleida