Tipus
Ajudant a viure (Bisbe Joan)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 03/02/2014
Fitxer audio: 

A més d’algunes trobades amb el Papa que els bisbes tenim ocasió de viure per diferents motius, n’hi ha una de més oficial i sistemàtica que hem d’acomplir periòdicament amb aquell que ha rebut del Senyor l’encàrrec i la capacitat de confirmar als seus germans (Lc 22,32). Oficialment es diu “Visita ad limina apostolorum” (al llindar dels apòstols) i en ella presentem la situació de les nostres Esglésies diocesanes, mantenint un valuós intercanvi sobre la preocupació per la vitalitat de l’Església, els reptes i dificultats, les inquietuds i esperances de la nostra acció pastoral. És una bona manera d’enfortir els vincles estretíssims que ens uneixen amb la Seu Apostòlica.

El bisbe de Roma, successor de l’apòstol Pere, és el Pastor universal, principi i fonament visible de la comunió i de la unitat de l’Església i el Papa Francesc ho està complint d’una manera admirable, exercint la caritat pastoral i guiant el Poble de Déu. De fet, molts ho estan valorant, inclosos no creients, i aprecien l’autoritat moral i el servei impagable que el Papa presta al món defensant els drets humans, la dignitat de la persona i la causa de la pau.

Moltes coses han canviat en l’àmbit social, econòmic i també religiós, donant pas a maneres de pensar i viure que ens afecten a tots i que a tots ens interessa il·luminar evangèlicament. Els bisbes, atenent als problemes i expectatives de les nostres comunitats davant aquestes noves situacions, ens sentim interpel·lats a procurar acompanyar els germans amb iniciatives pastorals adients. Cal ajudar-nos els uns als altres a encertar i, en aquesta tasca, comptem de manera especial amb la guia del Papa, Cap del Col·legi apostòlic.

El Concili Vaticà II (1962-65) ens va dir de moltes maneres que viure la fe en les promeses de Déu i viure la caritat ens porta a comprometre’ns en la construcció de un món digne de l’home (GS 34.38-40.43). Y, després, el Concili Provincial Tarraconense (1995) demanava revitalitzar la comunitat cristiana en la perspectiva de la missió ajudant a refer l’experiència de Déu. En fidelitat a aquests plantejaments, la nostra Diòcesi ha volgut anar traduint-los pastoralment amb iniciatives dirigides a: la revitalització de les comunitats cristianes prioritzant la comunió eclesial (entre tots) i establint ponts de diàleg amb la societat (per al bé de tothom); prestant una particular atenció a la religiositat popular i oferint possibilitats de formació als batejats i als agents de pastoral amb especial profunditat (IREL).

Tot això i més ho presentaré al Papa Francesc en nom i representació vostra aquests primers dies del mes de març, gaudint una vegada més de la proximitat del Successor de Pere, sentint-nos confirmats en la fe, enfortits en la comunió eclesial, impulsats a un nou i més vigorós compromís apostòlic, i cridats a revifar les nostres arrels cristianes. 

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

+ Joan Pirirs Frígola, Bisbe de Lleida