Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 11/03/2017

Amb tu, som una gran família El pròxim diumenge celebrem totes les diò- cesis la DIADA DE GERMANOR (ESGLÉSIA DIOCESANA). Uns dies abans us anuncio el que us pot servir de preparació per a aquesta jornada, que s’ha convertit en un referent en aquest mes de novembre. Aprofito aquest comentari per avan- çar-vos el meu escrit en els fullets que es distribueixen a les parròquies per aquest motiu.

És el mateix lema que es va utilitzar l’any passat, «Amb tu, som una gran família». Em sembla que és una bona opció perquè ens fa adonar-nos una vegada més que els cristians formem una família i, com a tal, tracta de buscar solucions als problemes diversos que la vida diària li planteja, projecta amb alegria el seu futur, mirant no només el seu entorn més íntim sinó també l’espai exterior, i viu el present amb la immensa ajuda que li proporcionen els altres membres.

Tots recordareu que en l’última Assemblea Diocesana es va parlar molt de les nostres comunitats, demanant amb insistència l’aplicació a la vida ordinària d’unes virtuts molt pròpies de la família. Ens exigíem que els comportaments i les paraules dels cristians fossin molt semblants als d’una família que estima, que es respecta i que dialoga. Els desitjos de tots els participants en l’Assemblea se centraven en aconseguir que l’Església fos percebuda per la societat actual com la família dels fills de Déu, que sap expressar la tendresa de Jesucrist en les relacions interpersonals i vol servir amb autenticitat evangèlica a qui ho sol·liciti, començant pels més necessitats.

Aquesta jornada té la seva mirada posada en l’Església diocesana de la qual en formem part tots nosaltres. Aquest és un nivell diferent al parroquial amb el qual molts de vosaltres us hi identifi queu de forma immediata. Aquesta jornada tampoc tracta de l’Església universal, de la qual en formem part simultàniament i a la que ens sentim fortament vinculats per l’acció de l’Esperit Sant i per la realitat tan atractiva que manifesta el Papa i els membres restants (diòcesis, congregacions religioses, associacions de fidels, moviments), quan es preocupen de les enormes necessitats del nostre món.

Totes les altres diòcesis celebren aquesta mateixa jornada i el seu objectiu és el mateix: cohesionar millor la seva comunitat en l’oració, en la celebració i en el compartir. Encara que aquesta reflexió d’un sol dia té les seves limitacions, és una bona oportunitat per tractar de millorar les nostres relacions diocesanes, ajudant en les necessitats dels altres i rebent una adequada informació de totes les coses que es fan. En aquest fullet trobareu moltes dades, xifres i activitats de l’any passat referides únicament a la nostra diòcesi de Lleida. A alguns els sorprendrà la gran qualitat d’accions realitzades; a d’altres els semblarà poc i voldrien arribar a nivells més alts d’atenció. Aquest és el nostre repte: aconseguir augmentar el percentatge dels col·laboradors i presentar una comunitat més acollidora, fraterna i missionera. Tot això ho fem amb transparència i amb fidelitat a les dades i al servei que té encomanat.

Espero que aquestes línies serveixin per agrair la vostra estima per la diòcesi, la vostra entusiasta col·laboració i les vostres oracions. Aquesta mateixa gratitud s’amplia cap a aquells que, amb independència del grau d’assentiment religiós, ens ajuden perquè confien en la bona tasca de l’Esglé- sia en general i de la diòcesi en particular. Uns i altres aporten els seus respectius donatius perquè les accions projectades arribin al major nombre de persones que ho necessiten.

† Salvador Giménez Valls Bisbe de Lleida