Tipus
Ajudant a viure (Bisbe Joan)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 10/14/2012
Fitxer audio: 

«Missioners de la fe» 

 El Diumenge Mundial de les Missions, que se celebra des del 1926 i corona l'esforç d'animació missionera de tot el curs, tindrà aquest any un significat especial en coincidir amb la celebració del 50è aniversari del començament del Concili Vaticà II, l’obertura de l’Any de la Fe i el Sínode dels Bisbes sobre la Nova Evangelització. Tot plegat ha de contribuir a reafirmar la voluntat de comprometre’s amb més interès en la missió per tal que l’Evangeli arribi a tothom arreu del món. Són molts encara aquells que no coneixen Jesús.

La fe, do de Déu, ve proposada pels missioners buscant no tan sols que es pugui tenir noticia de Jesús, sinó que arribi a provocar l’adhesió a la seva persona i a la seva manera d’entendre la vida.

Com ens recorda el Papa Benet XVI en el Missatge del Domund d’aquest any, “la fe és un do que no podem guardar-nos per a nosaltres mateixos. És un do rebut per a ser compartit; una llum que no ha de romandre amagada sinó il·luminar tota la casa. És el do més important que se’ns ha donat en la vida”.

Certament, la complexitat de la situació actual requereix noves formes de comunicació de la fe per tal que sigui més eficaç i, sobretot, el testimoni ben clar de la nostra adhesió de fe personal y comunitària a l’Evangeli de Jesucrist. L'anunci del Regne de Déu, que és el centre de la missió de Jesucrist i de tots els cristians, demana el compromís de fer-nos presents en el món com a testimonis seus per tal que tothom pugui conèixer el Projecte amorós de Déu.

Són els missioners els qui, amb la seva paraula i el testimoni de la seva caritat i entrega amorosa, fan possible que els que no coneixen Jesús puguin sentir-se seduïts i s'entreguin a Déu en l'acte de fe baptismal. Però també a tots els ja batejats se’ns demana renovar l’entusiasme de comunicar la fe rebuda.

La nostra generació està cridada a accentuar de bell nou Jesucrist com a fonament i com a impuls de la Missió i se'ns continua urgint a implicar-nos cooperant en l'edificació del Regne en un món en el que molts han estat batejats però no evangelitzats i tenen dret a conèixer Jesucrist.

Seguir Jesús pot comportar l'experiència de la Creu amb fracassos, incomprensions, menyspreu i persecució, però també l'experiència d'un goig profund i el consol que es deriva de compartir els seus sentiments i assimilar el seu estil de vida multiplicant-se en el servei al germà. Un servei que es tradueix en diferents projectes d'evangelització i de desenvolupament, socials i educatius, que van multiplicant-se gràcies als donatius procedents de tot el món (jardins d'infància, escoles, hospitals, dispensaris, leproseries, llars per a ancians i minusvàlids…).

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

+ Joan Piris Frígola, Bisbe de Lleida