L'Acadèmia Mariana va acollir el dijous 7 d'octubre una taula rodona sobre el 'Testament Vital'. Hi van participar el Bisbe Salvador, el vicari general, mossèn Lluis Sallán, el delegat de Pastoral de la Salut, Dr. Jacint Cabau i el delegat de Família i Vida, Emili Reimat.

 

El Bisbe Salvador va lamentar que segons la recentment aprovada legislació sobre l'eutanàsia "a un sanitari se l'obliga, per llei, a què posi fi a la vida d'una persona que està al final de la vida". "Nosaltres des de l'Església sempre diem que no és possible això". "Déu és el que dóna la vida i és el que permet que acabi en un moment determinat", va dir.

 

El Bisbe Salvador va posar com a exemple a Sant Joan Pau II. Va afegir "que no defensem l'acarnissament terapèutic, però això no permet a ningú a acabar la vida de la persona". "Hi ha un corrent ideològic que defensa que la vida i el cos són de l'home, això pels cristians és inacceptable". "La nostra vida és nostra per fer el bé, no per decidir trencar-la quan vulguem i despreocupar-nos de la concepció de la vida i de la mort". El Bisbe va destacar que "l'Església s'oposa a aquesta llei i diu que és injusta". "Una llei injusta és aquella que ens obliga a fer el contrari del que creiem". El prelat va afegir la qüestió de l'objecció de consciència dels sanitaris. "Els metges es fan metges per curar ferides".

 

El vicari general, mossèn Lluis Sallán, va començar la seva intervenció aclarint que en comptes de testament vital hauríem de parlar de "voluntats anticipades" o d'"instruccions prèvies". Mossèn Sallán va destacar que l'evolució de la medicina ha permès que no hi hagi "malalts incuidables, sí incurables, però no incuidables". El vicari va reflexionar sobre el concepte "d'autonomia del pacient". "És recomanable, que en base a aquesta autonomia del pacient, que jo posi la meva confiança en les persones, que sé que garanteixin efectivament, que les meves voluntats seran respectades". En aquest sentit va proposar "buscar una persona que tindrà la missió de tutelar que el sistema sanitari faci el que jo he deixat dit". Però va deixar clar que "l'autonomia del pacient" no és l'únic criteri. "Identificar autonomia amb dignitat és un reduccionisme", va dir. Per acabar va destacar que es tracta d'un document lliure, sense pressions ni condicionants; és un document on la persona diu com entén la vida i deixa la consciència tranquil.la als familiars".

 

A continuació, el doctor Jacint Cabau, delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat va explicar en què consisteix la declaració de voluntats anticipades. Cabau va definir el document com "l'expressió escrita de la voluntat d'un pacient sobre els tractaments mèdics que desitja rebre o no està disposat a acceptar". El delegat de Salut va aclarir que l'Església proposa el seu model que rebutja frontalment l'eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit. Va aclarir que per signar el document cal ser major d'edat, entendre el text i les conseqüències de la decisió i estar en plena possessió de les facultats mentals". Va aclarir que es pot presentar a l'hospital, servei d'atenció a l'usuari o al Centre d'atenció primària o treballadora social. També es pot fer davant de notari i en aquest cas té un cost de 80 euros.

 

Per acabar el doctor Emili Reimat, delegat de Família i Vida, va explicar el contingut del document que proposa l'Església com a document de voluntats anticipades. Entre altres conceptes, el text destaca que el pacient "demana que aquesta declaració sigui considerada assumida de manera conscient, responsable i lliure, i que sigui respectada com a document d'instruccions prèvies, testament vital, voluntats anticipades o document equivalent legalment reconegut". El text deixa clar que "si arribo a patir una malaltia greu incurable o a sofrir un patiment greu, crònic i impossibilitant o qualsevol altra situació crítica, em siguin administrades les cures bàsiques i els tractaments adequats per pal·liar el dolor i el sofriment". I afegeix que "no se m'apliqui la prestació d'ajuda a morir en cap de les seves formes, sigui l'eutanàsia o el suïcidi mèdicament assistit". Reimat va explicar que el document s'ha de presentar amb tres testimonis.

 

Per acabar la taula rodona el Bisbe Salvador va agrair la presència, tant dels assistents presencials com els que van seguir l'acte per via telemàtica.

 

El vídeo íntegre de la taula rodona és pot veure al següent enllaç: https://youtu.be/xklobxOD4Po