La Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat acollirà el dissabte 1 de maig a les 19.15 hores un rosari de reparació de l'immaculat Cor de Maria amb dedicació en cada misteri a una mare de Déu trobada de Lleida i rodalia com oferiment a la Mare de Déu de Montserrat.

 

Els organitzadors recorden que els assistents poden portar peticions escrites per posar-les davant de l'altar perquè la Mare de Déu les pugi al Cel. Després es cremaran i seran enterrades davant de l'olivera de la parròquia.