Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
D'altra jurisdicció resident a la diòcesi
Any naixement: 
1940
Dates Ordenacions
Data ordenació presbiteral: 
29/09/1973