Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments:
 
 
 
• Mn. Francisco Javier Jauset Clivillé, nomenat Ecònom Diocesà, amb data 01.02.21.
 
 
• Sr. Rafael Allepuz Capdevila, nomenat Director de Càritas Diocesana de Lleida, amb data 05.02.21.
 
 
 
Per tal que hi hagi constància de que així és i donant fe de la seva autenticitat, signa la present notificació el Secretari General-Canceller, a Lleida, el 8 de feber de 2021.