Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments:

 

• Mn. Joan Bisart Alava, nomenat Administrador parroquial de la parròquia de Sant Pere Apòstol, d’Alfarràs, amb data 29.03.22.

 

• Mn. Juan Carlos Mandje Bote, nomenat Administrador parroquial de les parròquies de la Purificació de la Mare de Déu, d’Algerri i l’Assumpció de la Mare de Déu, de Castelló de Farfanya, amb data 29.03.22.

 

Per tal que hi hagi constància de que així és i donant fe de la seva autenticitat, signa la present notificació el Secretari General-Canceller, a Lleida, el vint-i-nou de març de dos mil vint-i-dos.

 

Juan Luis Salinas Sánchez, Secretari General-Canceller del Bisbat de Lleida