Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat el nomenament de la nova Junta de l’Acadèmia Mariana de Lleida, per un període de quatre anys, de manera que les persones relacionades han estat designades pels càrrecs de la mateixa que s’indiquen,
 
Membres de la Junta de la Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfico - Mariana de Lleida:
 
Dra. Yolanda Soria i Villalonga, Directora
 
Jordi Curcó Pueyo, Sotsdirector
 
Dr. Francisco Javier Terrado Pablo, Secretari
 
Xavier Martí i Campistol, Tresorer
 
Vocals: Francesca Agustí i Farreny, Anna Maria Gaya i Fuertes, Juan Luis
 
Salinas Sánchez, i Josep Segués i Lladonosa; continuant com a consiliari Mn.
 
Gerard Soler i Quintillà;
 
 
Per tal que hi hagi constància de que així és i donant fe de la seva autenticitat, signa la present notificació el Secretari General-Canceller, a Lleida, el 13 de desembre de 2021.