Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat el següent nomenament:
 
 
• Joan Ramon Saura i Aranda, nomenat President de la Fundació Verge Blanca, amb data 21.10.21.
 
 
Per tal que hi hagi constància de que així és i donant fe de la seva autenticitat, signa la present notificació el Secretari General-Canceller, a Lleida, el 22 d’octubre de 2021.