Nomenament Mn. Juan Carlos Mandje Bote, nomenat Confessor de la Comunitat de la Casa de Lleida de la Companyia del Salvador.