Nomenament de Montserrat Grau, com animadora de comunitat de les parròquies que regenta Mossèn Xavier Navarro.