Nomenament de Mn.Manel Mercadé Melé, com a rector de la parròquia de Sant Bartomeu, apòstol, d'Alpicat.