Nomenament de Mn. Vicenç Alfonso com a moderador de la Cura Pastoral de la Catedral de Lleida.