Nomenament d'Antònia Maria Filella com a presidenta de Vida Creixent.