Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat el següent nomenament:
 
 
• P. Luis Antonio MurLalaguna, sdb, nomenat Vicari de les parròquies de Sant Josep Obrer i Sant Agustí de Lleida, amb data 01.09.21.
 
 
Per tal que hi hagi constància de que així és i donant fe de la seva autenticitat, signa la present notificació el Secretari General-Canceller, a Lleida, l’l de setembre de 2021.
 
 
Juan Luis Salinas Sánchez
Secretari General-Canceller
del Bisbat de Lleida