Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Producció
Data publicació: 
dg., 06/19/2016

El passat 28 de maig, dissabte, la nostra diòcesi vam celebrar l’Assemblea Diocesana a l'Acadèmia Mariana. Estaven convocats tots els catòlics com s'havia fet en altres ocasions: sacerdots i diaques, membres de la Vida Consagrada i laics. Presidia aquest bisbe que us dirigeix aquestes línies amb els vicaris i arxiprestes. Els assistents van viure la trobada amb molta alegria i van participar amb molta satisfacció.
Va començar l'Assemblea amb una ponència meva que portava per títol NO TINGUEU POR. CRIST ÉS VIU. La nostra Església de Lleida, present i futur. El text el vaig preparar unes setmanes abans i va ser objecte de diàleg en el Consell Presbiteral i en el Consell de Pastoral a principis del mes de maig perquè els seus membres donessin la seva opinió i fessin totes les aportacions que consideressin oportunes. Era important que el contingut de la ponència tingués una autoria coral perquè la responsabilitat és compartida per a tots a l'hora de viure i anunciar l'evangeli de Jesucrist i de formar unes comunitats eclesials exemplars.
En un segon moment del matí hi va haver una reflexió individual amb unes qüestions perquè cadascú donés resposta i més tard es va passar a una reunió per arxiprestats per respondre a dues preguntes per tal de millorar el document amb una redacció nova, fruit de les aportacions de tots. Durant l'estiu prepararé un nou text que presentaré a finals del proper mes de setembre i que servirà de programa per als següents cursos pastorals.
El document final tindrà un desenvolupament explicatiu de la nostra experiència cristiana actual i de la nostra missió en aquesta societat; també uns compromisos concrets als quals tots ens comprometrem, parròquies i comunitats, cúria i moviments apostòlics, amb unes actituds que tots hauríem de mantenir per ser fidels a l'evangeli de Jesucrist i la seva Església.
Utilitzaré aquestes glosses per informar en general d'aquest esdeveniment eclesial i perquè tots els catòlics, que no van poder assistir a l'Assemblea, tinguin coneixement del seu desenvolupament i s'animin a un sincer compromís amb el que vam parlar. Per la meva part agraeixo l'interès i la col•laboració de tots i demano oracions perquè tingui un fruit abundant la seva aplicació i ens beneficiï molt a tots els que formem part de la diòcesi. També per fer arribar el missatge de Jesús als diferents sectors de la nostra societat. Agraeixo d'una manera especial als que van participar amb la seva presència i als que van col•laborar en la redacció del text inicial.
En aquest primer moment us informo dels apartats que contenia el text: Introducció. La tasca ineludible de l'església és evangelitzar. El doble moviment de l'evangelització. Compromisos concrets per aquesta nova etapa. Actituds del cristià. Conclusió.
Entre tots volem que la nostra diòcesi sigui una comunitat viva, acollidora i preocupada per arribar a totes les perifèries geogràfiques i existencials del nostre món. Déu vulgui que ho aconseguim.
Durant les properes setmanes entraré en alguns detalls que em semblen importants que tots conegueu.
       +Salvador Giménez, bisbe de Lleida.