El passat dia 9 de juny 2021, va tenir lloc una nova reunió convocada per l'àrea d'evangelització de la diòcesi de Lleida amb la intenció de rellançar la pastoral juvenil de la diòcesi. Hi van participar diverses organitzacions que treballen amb joves i les delegacions de Catequesi, Ensenyament, així com els responsables de pastoral de diversos col·legis cristians de la diòcesi.

 

A la reunió es va posar en comú el treball fet des de gener per part de les entitats que treballen amb joves en la diòcesi. Es va parlar del que està fent cada entitat, com ho està fent i de les dificultats amb les quals es troba. Els participants a la reunió van consensuar que cal fer un gran avanç al curs vinent.

 

Els participants a la reunió van acordar crear una coordinadora de representants dels diferents grups de joves de la diòcesi a dos nivells. Per una part, una plataforma de joves i un altre d'assessors o consiliaris. En la mateixa línia, es va decidir crear una o dues accions a l'any, com per exemple una trobada de Joves per Nadal.

 

Els assistents a la reunió també van decidir donar un nou impuls a la pastoral universitària. També es van comprometre a elaborar un mapa de totes les accions que porten a terme a la diòcesi de Lleida per a joves, per poder orientar i donar alternatives a cada un d'ells.

 

Per altra banda, van acordar apostar per oferir formació per ajudar a persones que treballen o volen treballar amb joves per fer acompanyament.

 

Després de la presentació del Pla del curs vinent els assistents van aportar suggeriments i propostes. Una d'elles va ser establir uns objectius clars per al grup d'adults. A més, van acordar que la pastoral juvenil ha de ser prioritària pel Bisbat de Lleida, ja que aquí es juga el futur de la mateixa diòcesi. Una altra de les propostes va ser especialitzar una zona de la ciutat de Lleida per la pastoral juvenil i allí fer totes les accions, seguint el criteri de què no tots han de fer de tot.

 

Va ser un debat intens i que pot ajudar a fer que els joves tornin a ser protagonistes en l'Església de Lleida.