Aquest divendres 29 de gener ha mort Mossèn Francesc Miret Prio, prevere de la diòcesi de Lleida. 

 

Mn. Francesc Miret Prió, fill de Maria i de Francisco, va néixer a Santa Engràcia de Tremp (Lleida), el 24 de febrer de 1935. Va ser batejat i va rebre el sagrament de la confirmació al seu poble natal. Després de cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Missional dels Fills de la Sagrada Família a Barcelona, va ser ordenat el 12 de juliol de 1959 a Barcelona, dins l’esmentada congregació.

 
 
Com a membre de la Congregació dels Fills de la Sagrada Família, la seva dedicació pastoral va ser a l’ensenyament i en la cura espiritual a les parròquies. Destaquen entre elles la parròquia-santuari de la Virgen del Pino, patrona de la Diòcesis de Canàrias, la parròquia de Teror, la de Sant Pius X i la de Sant
Francesc d’Assis de las Palmas, en les que va exercir els càrrecs d’adscrit, vicari i rector.
 
 
Al maig de 2002 es va ficar en contacte amb el Bisbat de Lleida oferint-se per exercir com a sacerdot en aquesta diòcesi. Després de diferents contactes, el Sr. Bisbe, Mons Francesc Xavier Ciuraneta, al juliol del 2003, comunicà al Superior General de la Congregació de Fills de la Sagrada Família la disposició de la diòcesi d’acollir-lo en concepte de prova durant un temps determinat, alhora que se l'ajudava a apropar-se geogràficament a la seva família resident a Tremp. Al mes d’agost del mateix any la Congregació accedí, essent acollit com a sacerdot al servei de la Diòcesi de Lleida durant un temps de prova establert de dos anys.
 
 
El 25 de gener de 2006 el Sr. Bisbe Ciuraneta signà el Decret d’incardinació del P. Francesc Miret Prió a la nostra diòcesi, produint-se, tot seguit la corresponent exclaustració de la Congregació dels Fills de la Sagrada Família.
 
 
Dins la nostra diòcesi va exercir el seu ministeri a la parròquia de Sta. Teresa Jornet de Lleida com a adscrit, fins al setembre del 2004. Va passar llavors, també com a adscrit, a les parròquies de Sant Antolí d’Aitona i de la Nativitat de la Mare de Déu de Serós fins al setembre del 2007, data en la que passà a exercir el seu ministeri a la parròquia de la Mare de Déu del Pilar de Lleida i a la de Santa Maria Magdalena a partir, en aquesta darrera, del 2012.
 
 
Mn. Francesc Miret Prió va morir el dia 29 de gener de 2021, als 86 anys d’edat i 62 de sacerdoci, residint a la Casa Sacerdotal de Lleida, per descansar en la Pau del Senyor gaudint de la seva Glòria eterna. 
 
 
Al cel sigui.

 

El diumenge 31 de gener a les dotze del migdia s'oferirà la missa pel seu descans etern a la Catedral de Lleida.