La font que ens permet descobrir Déu i la fe és la Paraula de Déu, amb tota la seva grandesa. Tal com l’Església i el Sant Pare ens recomana, l’estudi i l’aprofundiment de la Bíblia és fonamental per fer créixer la nostra fe. Des de la Unitat de Pastoral de Cappont, encetem el desè curs del Grup de Bíblia.

 

A partir de dues trobades mensuals d’una durada de una mica més d’una hora, treballem diversos textos bíblics. Fins ara, hem anat treballant textos escollits de la majoria de llibres que conformen la Bíblia, tant de l’Antic com del Nou Testament. Sempre comencem les reunions amb una petita introducció sobre el llibre concret de la Bíblia al que pertany el text a treballar. Tot seguit fem una lectura calmada del text i després, amb la guia de mn. Víctor, es fa una explicació del fragment bíblic verset a verset alhora que comentem el que n’extraiem d’ell i el que ens suggereix per a la nostra vida.

 

Les trobades les fem el segon i quart dimarts de cada mes a les 19:45 h. als locals de l’església de Santa Teresa Jornet, hi estan obertes a tothom que vulgui venir. Donada la situació sanitària, fem la sessió de manera dual, es a dir, presencial i virtual a través de la plataforma ZOOM pels qui no poden assistir presencialment.

 

Enguany treballarem, en la primera trobada de cada mes, textos escollits dels tres grans profetes: Isaïes, Jeremies i Ezequiel. A la segona trobada farem lectura continuada de l’evangeli de Lluc.

 

Oferim aquest espai a tothom qui l’interessi i vulgui venir. No és important el nivell de coneixements bíblics, ja que és un espai per aprendre i compartir des de la realitat de cadascú a la llum de la Paraula de Déu.

 

Mn. Víctor Martínez.