Adscripció
Equip pastoral
Barriada i Població
La Figuera
Diversos
Habitants: 
2