Producció
Data publicació: 
22/11/2019

Entrevista a Ramon M. Reig, responsable de l'Hospitalitat de Lourdes a Lleida. 

Entrevista Ramon M. Reig