Producció
Data publicació: 
15/02/2019

Entrevista a Mònica  la responsable del Departament de Patrimoni del Bisbat.

 

Entrevista Patrimoni-Bisbat de Lleida