Producció
Data publicació: 
12/10/2018

El programa De Bat a Bat entrevista al missioner Jesús Bometón amb motiu del Domund 2018.

De Bat a Bat-Domund 2018