L'Acadèmia Mariana-Casa de l'Església va acollir el passat 9 de setembre una reunió dels responsables de col·legis cristians de la diòcesi amb el Bisbe de Lleida, Salvador Giménez, el vicari general, Mn. Lluis Sallan i la delegada Episcopal d'Ensenyament, Núria-Montserrat Farré.
 
 
El Bisbe Salvador va dirigir la pregària inicial i va fer una profunda reflexió sobre el paper dels docents, i especialment dels membres dels equips de pastoral, en el sí de les escoles, com a testimoni viu de fe enmig de la comunitat educativa. En aquest sentit, va destacar que les escoles cristianes de les nostres contrades continuen sent un ferm referent d'evangelització i de professionalitat en les que moltes famílies dipositen la confiança de l'educació dels seus fills/es.
 
 
Seguidament, Mn. Lluis Sallan, vicari de la diòcesi, va abordar el pla d'actuacions diocesanes per al curs 2021/2022, en el marc del pla de pastoral. Va destacar la necessitat de promoure una plataforma diocesana de joves amb els representants de totes les accions pastorals que es duen a terme i una altra d'adults implicats en el seu acompanyament espiritual i educatiu, per tal d'afavorir el treball en xarxa. I seria a partir dels joves i comptant amb el seu propi lideratge, que es motivaria una trobada diocesana, comptant amb les escoles cristianes del territori, catequesi, esplais així com la pastoral universitària.
 
 
Es tractaria d'explorar nous camins, però també aprofundir en anteriors experiències com ara la vetlla de la Immaculada, la trobada anual de professorat de centres cristians o la Vetlla de Nadal que tindrà lloc el dia vinent 17 de desembre a les 20:30 a la Parròquia de Sant Pau i adreçada a l'alumnat de 3r i 4t de l'ESO. Els assistents reconeixen que es tracta d'un autèntic repte, més encara en aquest moment de pandèmia no superada. Tot i això, es veu la necessitat d'articular un espai de comunicació real per assumir i abordar aquest repte.
 
 
Va ser una trobada intensa, rica, de compartir experiències i de bastir les línies mestres que completaran el pla d'actuacions previst per aquest curs.
 
 
Finalment, els participants ens van emplaçar en retrobar-se el dia vinent 30 de setembre a la celebració de l'enviament que tindrà lloc a la Catedral Nova.