|10-04-24| El Dicasteri per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu ha presentat el document Dignitas Infinita, centrat en el tema de la dignitat humana. Aquesta declaració, acuradament elaborada, cerca donar llum sobre els principis fonamentals que sostenen la concepció de la dignitat inherent a cada ésser humà. El prefecte de la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, ha presentat el passat dilluns a la Sala de Premsa del Vaticà el nou document de la Santa Seu. Un document "fonamental" que, segons ha remarcat la Santa Seu, recorda que "tota persona té la seva dignitat inalienable". La publicació del dicasteri de la Doctrina de la Fe toca temes com l'avortament, la gestació subrogada, la teoria del gènere, els canvis de sexe o el suïcidi. 

Un dels punts més destacats de Dignitas Infinita és la seva crida a la protecció i promoció de la dignitat humana en diferents àrees de la vida, incloent la justícia social, l'atenció mèdica, la tecnologia i el medi ambient. En un món marcat per la desigualtat, violència i explotació, la declaració recorda la necessitat urgent de salvaguardar la dignitat de cada persona, especialment dels més vulnerables i marginats. A més, el document aborda qüestions ètiques emergents, com ara la bioètica i la intel·ligència artificial. Proporciona principis sòlids basats en l'ètica cristiana per guiar la presa de decisions en aquests camps. Es posa èmfasi en la importància d'abordar aquests avenços tecnològics amb sensibilitat ètica i moral, assegurant que no es violin els drets humans fonamentals en la cerca del progrés científic i tecnològic.
 
Sobre el text Dignitas Infinita,  Fernández ha afirmat que "en un món on la dignitat humana és sovint ignorada o trepitjada, aquesta declaració és un recordatori oportú i urgent de la infinita dignitat de cada persona, creada a imatge i semblança de Déu".
 
S'espera que Dignitas Infinita tingui un impacte significatiu en el diàleg global sobre la dignitat humana i serveixi com una guia valuosa per a individus, comunitats i líders en la recerca d'un món més just, compassiu i respectuós amb la vida humana a totes les seves formes.