El bisbe Salvador ha rebut avui al palau Episcopal els catecúmens adults que es preparen per rebre els sagraments d'iniciació cristiana (Baptisme, Primera Comunió i Confirmació), i que rebran el IV diumenge de Pasqua. La trobada, a la qual també han assistit els seus catequistes, es produeix just a les portes de la Setmana Santa i ha servit perquè el bisbe els convidés a viure la festa de la Pasqua amb alegria i esperança en la resurrecció de Jesucrist.

El passat 26 de febrer va tenir lloc el Ritus de presentació dels catecúmens a la Catedral de Lleida. Mitjançant aquesta celebració, els candidats acompanyats pels seus respectius padrins, es van inscriure al Llibre dels Elegits, fent públic, així, el seu desig i compromís d’esdevenir cristians.

Durant el curs han anat tenint diferents trobades formatives per preparar-se adequadament per a rebre els sagraments.