En la nota que la Congregació del Culte va enviar a tots els Bisbes, referent a les Celebracions de Setmana Santa per aquest any 2021, es recomana de donar algunes orientacions. Bàsicament s’indica que siguin les mateixes o semblants a les donades l’any passat. També la Comissió Episcopal de Litúrgia de la CEE ha fet públiques unes orientacions emanades de les de la Congregació.
 
Per això, amb les indicacions dels delegats de litúrgia de la Tarraconense, davant les celebracions de la Setmana Santa, caldrà observar:
 
1. Recordar les normes bàsiques habituals, sempre supeditades a les mesures sanitàries per evitar el contagi del coronavirus, vigents en cada moment.
 
2. Cal mantenir sempre les normes sanitàries bàsiques: distàncies, ús del gel hidroalcohòlic i de les mascaretes i respecte a l’aforament permès (ara del 30 %). S’ha de ventilar el temple adientment, abans i després de cada celebració.
 
3. Pels qui no puguin assistir a les celebracions per motius justificats, es recomana l’ús dels mitjans telemàtics.
 
4. Diumenge de Rams: No es pot fer la processó, per tant la benedicció dels rams es farà des del presbiteri, segons la segona o la tercera forma descrites en el Missal Romà.
 
5. Dimarts Sant: la Missa Crismal la celebrarem a les 19:00 h a la Catedral. Prèviament hi haurà un moment de reflexió-pregària i la celebració del sagrament de la penitència que començarà a les 18:00h.
 
6. Dijous Sant: No es fa el lavatori dels peus. Tampoc no es pot fer la processó amb el Santíssim; el sacerdot, sense acompanyants, es limitarà a traslladar el Senyor al lloc de la reserva.
 
7. Divendres Sant: S’incorporarà a la Pregària Universal una petició pels difunts, pels malalts i pels afectats per la pandèmia (tot seguit s’ofereix un model). La veneració de la Creu, ja que no és permès de besar-la, s’haurà de limitar al que prescriu el Missal Romà quan diu: “el celebrant pren la creu des de l’altar... la manté elevada uns moments i es fa la veneració en silenci”. La col·lecta d’aquest dia es dedicarà pels cristians de Terra Santa...
 
8. Vetlla Pasqual: Cal convocar-la a una hora oportuna, procurant que els fidels puguin retornar a les seves llars abans de l’hora determinada pel toc de queda (22.00h). Queda omesa la processó inicial; es beneirà el foc nou i el ciri pasqual al mateix presbiteri. Es fa la benedicció de l’aigua sense aspergir els fidels i es fa únicament la renovació de les promeses
baptismals.
 
9. Diumenge de Pasqua: Les celebracions es duran a terme com són habituals i tenint en compte les mesures senyalades al punt 1, tant en les eucaristies com en els batejos que hi pugui haver.
 
Pregària universal
 
IX b. Pels qui sofreixen en temps de pandèmia
 
Preguem també per tots els qui pateixen les conseqüències de l’epidèmia actual: que Déu Pare concedeixi salut als malalts, fortalesa al personal sanitari, consol a
les famílies i la salvació a totes les víctimes que han mort.
 
Oració en silenci. Després el sacerdot diu:
 
Déu omnipotent i etern, singular protector de la malaltia humana; mireu compassiu l’aflicció dels vostres fills que pateixen aquesta epidèmia; alleugeu el dolor dels malalts, enfortiu els qui en tenen cura, acolliu en la vostra pau els qui han mort i, mentre duri aquesta tribulació, feu que tothom pugui veure’s alleujat per la vostra misericòrdia.
 
Per Crist Senyor nostre. R/. Amén.
 
Lleida, 4 de març de 2021
 
+ Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida