Adscripció
Arxiprestat: 
Unitat Pastoral: 
Ciutat 1
Barriada i Població
Lleida